Nabízíme překladatelské služby

Rádi bychom vám nabídli naše překladatelské služby. Překládáme texty jak obecné, tak odborné v mnoha oborech, z českého jazyka do cizího jazyka nebo naopak. Našim kritériem pro http://www.translatorka.cz/„>překlady Poděbrady je přesnost překladu, ale zejména faktická správnost. Vyhotovení překladu znamená nejen znalosti jazykové. Musíme znát perfektně i stylistiku a lingvistiku. Pokud překládáme odborné texty, nutno mít znalosti i z tohoto oboru.

Garantujeme správnost překladů

Máte texty, které potřebujete rychle přeložit? Potom využijte našich překladatelských služeb. Snažíme se svým zákazníkům vycházet maximálně vstříc. Vaše texty přeložíme v co nejkratší době v závislosti na rozsahu překládaného textu a jeho obsahu. V nabídce máme překlady mezi jazykové, tedy klasické překlady z jednoho jazyka do druhého, tak vnitro jazykové.