Zajistíme vám je i v jiných rozměrech

Budete otevírat nová školící střediska. Už jste do nich pořídili některé z našich moderních magnetických tabulí? Pokud se tak dosud nestalo, chceme vás upozornit, že stále máte čas tak učinit. Jsou v mnoha variantách. Kdo se nebude orientovat, může požádat o odbornou pomoc naše experty. Rádi vám podají podrobné informace. Dozvíte se o nich všechno důležité. Potom už bude pouze na vás, zda si zakoupíte či nikoliv.

Drsné čistící prostředky jsou nevhodné

Ještě nedávno jsme psali ve třídách křídou, avšak dnes již je mnoho škol vybaveno modernějšími školními pomůckami. Křídy tak již nemáte a využíváte pouze popisovače. Ty se nelámou, nešpiní vás při psaní. Ještě však je velký počet těch škol, kde křídy pořád ještě musí používat. Zkuste probrat se svými nadřízenými otázku jejich nákupu i pro vás.